فراخوان مقاله شانزدهمين کنگره انجمن متخصصين دندانپزشکي ترميمي ايران


با سلام و احترام
به استحضار ميرساند شانزدهمين کنگره انجمن متخصصين دندانپزشکي ترميمي ايران با موضوع "دانش و هنر
در خدمت سلامت و کرامت بيماران" از تاريخ 4 الي 7 آبانماه 1395 در هتل المپيک تهران برگزار مي شود.
از آنجاييکه حفظ و بهبود سلامت دهان و دندان بيماران از وظايف شاغلان دندانپزشکي کشور مي باشد ، توجه به
شان و منزلت بيماران بعنوان يک انسان نيز بايد مورد توجه قرارگيرد. لذا معتقديم دستيابي به نتايج پربار
علمي و عملي در کنگره 16 جز با همکاري اساتيد و همکاران ارجمند ميسر نخواهد شد.
کميته علمي شانزدهمين کنگره انجمن دندانپزشکي ترميمي ايران مفتخر است که فراخوان مقاله و طريق
ارسال مقالات را از طريق سايت اين انجمن در اختيار شما اساتيد و بزرگواران قرار دهد.
از كليه همكاران علاقمند به ارائه مقاله در اين كنگره خواهشمند است با توجه به عنوان كنگره ، خلاصه مقاله خود
را حداكثر تا تاريخ 20 مرداد ماه 1395 و از طريق آدرس www.iacrd.com به دبير خانه انجمن
متخصصين دندانپزشکي ترميمي ايران ارسال نمايند.


با احترام
دکتر وقارالدين اخوان زنجاني رضواني
رئيس کنگره 16دکتر حسن اسلامي
دبير علمي کنگره 16