پاسخ به سوالات شما
همکار دندانپزشک گرامي
شما مي توانيد سوالات خود را در زمينه دندانپزشکي ترميمي از طريق ايميل انجمن ارسال فرماييد و پاسخ آن را در
سايت دريافت نماييد، همچنين در صورتيکه نکات ارزنده اي براي آگاهي ساير دندانپزشکان داريد از اين طريق در اختيار
ساير همکاران قرار دهيد
ايميل انجمن :
.*crdacademy@gmail.com