با سلام حضور اساتيد و همکاران محترم

با استعانت از خداوند متعال سيزدهمين کنگره ساليانه انجمن متخصصين دندانپزشکي ترميمي ايران با تم "کليدهاي
موفقيت درمان هاي ترميمي و زيبايي" قرار است از تاريخ اول تا سوم آبان ماه 1392 در هتل المپيک برگزار گردد
منتظر حضور و همراهي صميمانه تان هستيم و پيشاپيش سال نو را به همه دندانپزشکان تبريک عرض مي نمائيم

دکتر اسماعيل ياسيني دکتر مريم حوري زاد

رئيس کنگره دبير علمي

نکاتي درباره ارايه پوستر به کنگره توسط همکاران

برنامه علمي کنگره 92

دانلود لوگوي انجمن متخصصين دندانپزشکي ترميمي ايران

دانلود لوگوي سيزدهمين کنگره ساليانه انجمن متخصصين دندانپزشکي ترميمي ايران

فرم ثبت نام کنگره بهمراه توضيحات درباره مراحل ثبت نام