کرمان - لطيفه علم آموز

ساري - مهدي غلامرضايي

يزد - عليرضا دانش کاظمي

همدان - زهرا خاموردي

زاهدان - آرزو قهاري

تبريز - سياوش سوادي اسکويي

بابل - نيلوفر روحاني نسب

مشهد - سيد مصطفي معظمي

رشت - رضا طايفه دولو

خوزستان - مهران ماپار

قزوي - آزاده ذاکرزاده

گرگان - مجيد نصيري

اصفهان - مهرداد کاظميان

البرز - حسين اينانلو